วิธีที่เด็ก ๆ ของ Tamra Judge โต้ตอบกับการวินิจฉัยที่เศร้าของพ่อ

แม่บ้านที่แท้จริงของ Orange County สารส้ม Tamra Judge รู้สึกเสียใจที่ได้เรียนรู้สามีเก่าของเธอชื่อ Simon Barney ซึ่งเป็นมะเร็งระยะที่สาม เด็กทั้งสามคนของ exes ก็อารมณ์เสียเช่นกันโดยพี่น้องแต่ละคนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวที่แตกต่างกัน